Hanuman Chaalisa

Jai Hanuman Ji Ki

Aarti Kijiye Hanuman

Bal Samay Ravi Bhakt

Ram Jay Jay Ram

Shri Guru Charan Saroj